תכנית השלבים להסדרת שוק הקנאביס

דרישות קואליציוניות בטווח הזמן המיידי (לא יאוחר מחצי שנה לאחר הקמת הממשלה)

במסגרת המו"מ הקואליציוני שננהל מול ראש הממשלה הבא, יהיה מי שיהיה, נציג בפניו תכנית שלבים מסודרת להפסקת מדיניות ההפללה והסדרת שוק הקנאביס בחוק. להלן עיקרי התכנית:

הפסקת הפללת צרכנים – המשטרה תפסיק לבצע מעצרים, לא יוגשו כתבי אישום ומשפטים הנוגעים לשימוש עצמי יבוטלו לאלתר.
התוצאות: כ-40,000 אזרחים שנעצרו על שימוש עצמי ותיקם טרם נסגר - יחזרו לחיות את חייהם בנחת.יימנעו מעצרים של כ-25,000 אזרחים בשנה מתוכם 5,000 קטינים.
ייחסכו כמיליארד ש"ח שמוציאה המדינה בכל שנה בהשקעת ברדיפת הצרכנים.

אדם שמגדל עד 3 שתילי קנאביס יוגדר בחוק כ"מגדל עצמי" וייראו אותו כמי שמבצע שימוש עצמי בלבד מבחינת החוק הפלילי. בנוסף, מי שמבצע העברה של חומר ללא מטרות רווח (צרכן-מיקרו סוחר) – ייראו  אותו כמי שמבצע שימוש עצמי בלבד.
התוצאות: איכות החומר שאדם צורך תהיה מפוקחת על ידו, והמימון לארגוני הפשע והטרור ייפסק לאלתר. חולים יכולו לגדל לעצמם את התרופה על פי הזמן המתאים להם ביותר; העלות לגרם תרד מ-120 שקלים כיום לכ-50 שקלים ואף פחות מכך, דבר אשר יחסוך לכל צרכן קנאביס ממוצע של כ-560 ש"ח בחודש! צריכת תרופות מרשם המבוססות על הרואין תרד בחדות.

חנינה לכל מי שהורשע בשימוש עצמי על מנת למחוק רישום פלילי ולשחרר כל אסיר שעצור על שימוש עצמי.
התוצאות: כ-50,000 אזרחים שרישומיהם הפליליים יימחקו. כ-1,000 אסירים שישוחררו מהכלא.

יותר לכל רופא מומחה שחושב שמדובר בטיפול מתאים, לספק מרשם לקנאביס רפואי, וחובה יהיה לכבד את המרשם. יוקמו חנויות חלוקה שיקבלו תוצרת מכל המגדלים; החולים יוכלו לבחור את החומר שהם רוצים מהחנויות הייעודיות על פי רצונם האישי ולא יהיו כבולים לצורת צריכה או למגדל/ספק ספציפי.

דרישות קואליציוניות לטווח זמן של שנה עד שנה וחצי

תוקם ועדת מומחים תחת אחריות שר ממפלגת עלה ירוק אשר תסקור את המודלים בעולם, תגיש מסקנות ותחליט אם ישראל מאמצת את מודל קולורדו או כל מודל אחר במסגרתו שוק הקנאביס יוסדר בחוק באופן שכל אזרח בוגר יוכל לרכוש קנאביס שגודל על ידי מגדל ישראלי, בתקנים ובשקיפות, באופן חוקי ומסודר, עלויות, מיסוי, הסדרי נהיגה וכל עניין רלוונטי נוסף. במידת הצורך – העניין יעלה למשאל עם.