אני באה לייצג את אלו שאין להם קול: את האוויר המזוהם, את הים, את הצמחים ואת בעלי החיים. היעדר הייצוג שלהם בכנסת בוטה ומוביל לכך שיש לנו אוויר מזוהם שגורם למחלות קשות, ים מזוהם וחופים שבקושי רואים מבעד לבניינים, סבל עצום ומיותר לבעלי החיים השונים וחפירה והריסה בלתי פוסקת של האדמה שלנו. אני מאמינה שכאשר מייצגים את האמת, בכוחנו להשיג הכל באמצעות אמונה בצדק, התמדה ועבודה קשה. אני מעוניינת להכניס את נושא הסביבה כחלק בלתי נפרד ממערכת החינוך וממערכת השיקולים של כל אדם ורשות בישראל, ליצור ולפתח את תחום המשאבים הטבעיים ולנצלם ללא פגיעה בטבע.
עדי לוסטיג, מקום 3 במפלגה
צרו קשר עם עדיחזרה לעמוד המועמדים
Media
Media
Media
Media
Media