תכנית להורדת יוקר המחיה

العربية

הקדמה

בניגוד לכל המפלגות שהצעותיהן עולות מילארדי שקלים אבל הן לא מספקות מקורות תקציביים חדשים, עלה ירוק מביאה איתה בשורה אשר בנוסף לתועלות החברתיות שלה תוסיף לקופת המדינה כ-3 מילארדי שקלים ותאפשר לבצע שינויים נוספים, זאת בנוסף לעובדה שהסדרת שוק הקנאביס תפתח לפחות 50,000 מקומות עבודה. רוב התכניות הכלכליות שלנו במצע ושיפורטו כאן, הן תכניות לשינויים מבניים כמעט ללא עלות. כמו כן, יש לנו תכניות עם תוספת תקציבית אבל כאמור אנחנו מביאים מקור תקציבי מוכח. במסמך זה נפרט שלושה נושאי דגל: הראשון הוא ההשלכות הכלכליות של הסדרת שוק הקנאביס, ותכנית להורדת יוקר המחיה בתחום השכירות ותכנית לשינוי והכנסת תחרות בבנקים.

ההשלכות הכלכליות של הסדרת שוק הקנאביס

בהתאם למחקר כלכלי שאנחנו מגישים לכם כאן, הסדרת שוק הקנאביס תכניס ותחסוך למדינת ישראל כ-3 מילארד ₪. כן, אתם קוראים וקוראות נכון: 3,000,000,000 ₪. סכום אסטרונומי המעלה ביתר שאת את השאלה – איפה האחריות של הפוליטיקאים המתנגדים? החישוב נכתב ע"י אלעד דאודי, כלכלן צבאי מומחה אשר היה ממוקם במקום החמישי ברשימת עלה ירוק לכנסת אך נפסל מהתמודדות ע"י ועדת הבחירות המרכזית. המחקר מבוסס על נתונים ממחקר שביצע הכלכלן ירדן גזית עבור מכון ירושלים לחקר שווקים וכן, על הקבלה והשוואה לנתוני האמת אשר נאספו במדינת קולורדו שבארה"ב.
החישוב מציג הן את החיסכון הכספי המשתמע מהפסקת הרדיפה של הצרכנים והן את ההכנסות הצפויות ממסים. בסה"כ מדובר על סכום כמעט בלתי נתפס של כ-3 מיליארד שקלים! 700 מליון שקלים ייחסכו ע"י המדינה ועוד כ-2.2 מיליארד שקלים ינבעו מההכנסות הצפויות ממסים.
הסכומים הללו אינם כוללים את ההכנסות הצפויות מפתיחתו של שוק חדש זה אשר על פי ההערכות, ייצר לפחות 10,000 מקומות עבודה חדשים, יכניס תיירות ובכלל – יעשה רק טוב.
לצרכני הקנאביס שביננו, הסדרת השוק תוריד את המחיר משיעור של 100 ₪ ויותר היום, לשיעור המקובל בעולם, כ-50 ₪. הפחתת מחירים זו תחסוך לכל צרכן קנאביס כ-560 ₪ בחודש – שיעור כפול ממוצע החיסכון ברפורמת הסלולר.

עקרונות כלליים

תכנית הורדת יוקר המחיה ושינויים חקיקתיים בהסדרי שכירות, שאילה ושימוש מתבססת על מסקנות רפורמת הסלולר, אשר ממנה ניתן ללמוד כי על מנת שתחרות תוביל לירידת מחירים, יש צורך בשלושה תנאים מקדימים:
1. טיפול בחסמים פיזיים, פסיכולוגיים וטכנולוגיים למעבר בין ספקי שירותים. בדוגמת הסלולר, ברגע שהמספר עבר ללקוח, לא הייתה כל בעיה להחליף ספק.
2. קביעה כי ספק השירות מחויב לתנאים שהציע והוא לא יכול לשנות אותם וזאת לתקופה מינימלית, הרלוונטית לסוג השירות או המוצר המושכר.
3. הקנייה של זכות השתחררות בלתי מותנית מההסכם לצרכן. בעבר, חברות הסלולר היו יכולות לכבול לקוח ל-3 שנים ולהתנות עזיבה בקנסות. תנאי זה גרם למניעת מעבר בין חברות. מהרגע שנקבעה בחוק זכות השתחררות מחוזים ללקוח – התחרות בשוק הסלולר החלה לתת אותותיה והמחירים נחתכו בשיעורים של 60% ויותר.

התכנית להפחתת יוקר שכר הדירה

על מנת להחיל את עקרונות התכנית בשוק השכירות יש להבטיח מספר תנאים:
1. הבטחת איכות מינימלית לדירה. כאשר כל הדירות מכילות איכות מינימלית מבחינת גודל ומתקנים – העניין שומר על מצב שלאנשים יהיו חלופות.
2. נקודה שנייה היא שקיפות - יש לפרסם את מחירי השכירות האמתיים באופן גלוי וזאת על ידי חובת דיווח של הסכמי שכירות. ניתן להשיג זאת באמצעות חובה חוקית או באמצעות תמריץ לשוכר, שאם הוא ידווח את ההסכם הוא יקבל הנחה בשיעור של 2% בדמי הארנונה. מידע חופשי בשוק יאפשר לשוכרים אפשרות להשוות מחירים ולהגדיל את יכולת המיקוח שלהם.
3. יש לקבוע שמשכיר דירה למגורים חייב להציע תקופת הסכם מינימאלית סבירה בנסיבות העניין. אנו סבורים כי התקופה המתאימה היא בין שנה וחצי לשנתיים. סעיף זה הוא מורכב, מאחר ויש להיזהר שלא לבטל אפשרויות להשכרה לתקופה קצרה, כגון סאבלט, או שימוש באפליקציות להשכרה קצרת מועד.
4. זכות השתחררות מחוזים לשוכרים. כיום, מרבית הסכמי השכירות לא מעבירים לשוכר את הזכות להתגורר בבית, אלא גם את החובה לנהל את הדירה. השוכר כבול לדירה ואם הוא רוצה לעזוב הוא תלוי בחסדי המשכיר וצריך לקחת על עצמו פרויקט של מציאת שוכר חלופי - למרות שניהול הון הוא עניין שהוא בפירוש אחריות של בעל ההון. הפיתרון הוא פשוט: לקבוע בחוק ששוכר דירת מגורים רשאי להשתחרר מההסכם בהודעה מראש של 45 ימים, ללא צורך בנימוקים. במצב כזה, אם השוכר לא מסתדר עם המשכיר - הוא פשוט אומר לו שלום ולא להתראות. אם המחירים בשוק ירדו והמשכיר לא מוריד לו את המחירים - השוכר יאמר לו שלום ולא להתראות. אם המשכיר לא מתקן את המזגן או מתקני הדירה, השוכר פשוט יאמר לו שלום ולא להתראות.

במידה וניישם כך את שלושת העקרונות שקבענו, הכח יעבור ללקוח ולשוכרים, התחרות תיתן אותותיה בירידת מחירים ובעלי הדירות ייאלצו לנהוג עימם בהגינות. אנו מעריכים שחוק שכירות מדויק ומאוזן יוכל להוריד את מחירי השכירות בלא פחות מ-25%-30%.

רפורמה טכנולוגית בבנקים

בניגוד למה שחושבים בישראל, בישראל אין מיעוט של בנקים. בישראל יש 17 בנקים. אבל למרות זאת, מתקיים בישראל מונופול ושוק קרטליסטי בתחום הבנקאות. הסיבה: אחוז המעבר בין בנקים נמוך להחריד. נכון להיום, שיעור המעבר בין בנק לבנק עומד על 7% ביחס ל-25% בסלולר.
ברוב המקרים, ההורים פותחים לבני הנוער חשבון בבנק של ההורים ואז בני הנוער לא משנים את הבנק במשך כל חייהם. זהו הכשל המרכזי של שוק הבנקאות והסיבה לקיומו של הדואפול לאומי-פועלים במשך עשרות שנים. בעיית היסוד היא שמעבר בין בנקים הוא עניין מסובך. בניגוד לסלולר שם אתה פשוט הולך לחברה חדשה ועובר חברה, בלי לעדכן את הספק הנוכחי, בבנקים אתה צריך ללכת לבנק חדש כדי לסגור את החשבון בבנק שלך, שם כבר יכניסו אותך לחדר המנהל סניף שיעביר אותך מסע ייסורים ושכנועים בסיומו תשתכנע "לשמור על החשבון בבנק" ואם תרצה לעזוב, גם יידרשו ממך לשלם קנסות כדי לסגור הלוואות לפני הזמן.
הפתרון הוא מאוד פשוט: להעביר את החשבונות ללקוחות, ולהפריד את מערכת ניהול החשבונות מהבנקים עצמם.
הבנקים יהפכו להיות ספקי שירותים בלבד. בלאו הכי בנק ישראל חשוף לכל החשבונות, ולכן הפרדה של החשבונות מהשליטה של הבנקים עצמם והעברת החשבונות למערכת נפרדת תוביל למצב שבו כל אדם בישראל יוכל פשוט להיכנס לבנק לבחירתו, לנהל מו"מ והחשבון שלו יעבור לניהול אותו הבנק, בלי שום צורך ללכת לסגור את החשבון בבנק הנוכחי. מצב כזה יוביל לירידת ריביות ועמלות מיידית ולתחרות עצומה של הבנקים על כל לקוח מאחר והבנקים בכלל לא יוכלו לדעת מתי הלקוח יעזוב.

זכויות יסוד כלכליות

בנקודת הזמן הנוכחית ובמצב הטכנולוגי העולמי, יש לקבוע כי חשבון בנק וכרטיסי חיוב הם זכויות יסוד. לא יעלה על הדעת בשנת 2015, שנים רבות אחרי עידן המידע, וכאשר שיעור החדירה של סמארטפונים בישראל הוא מהגבוהים בעולם, יש עדיין אנשים שלא מתאפשר להם לפתוח חשבון בנק ואין להם כרטיסי חיוב וגישה ישירה למידע על מצב החשבון. העובדה שאנשים נקלעו לחובות כלל אינה רלוונטית בהקשר זה, ומדובר בכשל תפיסתי וטכנולוגי מוחלט. אנחנו נפתור את זה.

יישום עקרונות רפורמת הסלולר על כל הסכמי השכירות, שאילה ושימוש

ניתן להחיל את שלושת העקרונות הללו על כל הסכמי השירותים, שכירות ושימוש במשק ולהוביל להעברת הכח ללקוח. כללי משחק חדשים אלו ישנו לחלוטין את המשק הכלכלי בישראל ויורידו את יוקר המחיה ועלות ניהול העסקים בישראל בצורה משמעותית".

הורדת מחירי כלי רכב, מוצרי מזון ודירות

קיים הבדל גדול בין הסכמי שימוש שאילה ושכירות, לבין הסכמי רכישה. כאשר עוסקים בהסכמים לרכישת מוצרים, יש לבחון כל שוק באופן נפרד, לבחון את הכשלים שיוצרים את עליות המחירים ולטפל נקודתית ומערכתית בכל שרשרת הייצור ואספקת המוצר.
לגבי יוקר המחייה בתחום המזון וציוד מתכלה - יש להקפיד שלא יהיו צווארי בקבוק בשום שלב בשרשרת האספקה וכן לתת התייחסות ספציפית למותגים עשירים שבאמצעות פרסום מונעים כניסה של תחרות על ידי שטיפת מוח של הצרכן. בכלל לא בטוח שזה לגיטימי שקוקה קולה יפרסמו במאות מיליוני שקלים בשנה באופן שמונע כל אפשרות שהקהל בכלל יכיר אפשרויות אחרות. אם היינו משדרים דעה פוליטית בעצימות כזאת היינו קוראים לזה אינדוקטרינציה וטוטליטריות. אולי צריך להחיל את דפוס החשיבה הזה גם על עולם המותגים.
לגבי יוקר רכישת דירות – בהקשר זה אין צורך להמציא את הגלגל. יאיר לפיד הקים "קבינט דיור". ישבו 48 ישיבות והגו תכנית. באותו הזמן, ישבו מומחים בכל הקשת הרלוונטית בתחום הדיוק באקדמית נתניה ובנו תכנית דיור עבור משה כחלון. התוצאה: תכניות כמעט זהות.
אין קסמים בתחום הדיור. צריך להוריד עלויות ייצור באמצעות קרקעות המדינה, ולתת הקלות ייעודיות לזכאים. מי שמעוניין להשתקע בישראל, לעבוד כאן ולתרום מיכולותיו, יש לשאוף שהוא יוכל לרכוש ביטחון בצורה של דירה בבעלותו. זאת המטרה.
נוכח האמור לעיל, עלה ירוק תומכת בתכניות הדיור שפרסמו מפלגת "כולנו" בראשות משה כחלון ותכניות הדיור שפרסמה "יש עתיד" בראשות יאיר לפיד. תכניות שמהותית הינן כמעט זהות.